Phone: +2771 678 6572

Dagstukkies

Waarhede uit God se woord vir daaglikse meditasie.

Leer om fyn te luister

Dagstukkie net voor ons vertrek

Groete! 

Ek vertrou dat dit met jou goed gaan? My vrou en ek vertrek môreoggend na Ukraine vir ‘n Sending uitreiking.
Ons sal DV terug wees die 24ste September. In hierdie tyd sal ek nie “Dagstukkies” kan stuur nie. Bid asb. vir ons!

Ons wil 5 geroepe werkers gaan soek om via ons Internet Bybelskool op te lei as voltydse dienaars vir die Here. (Die wat Engels magtig is)
Glo saam vir gelowiges in ons land wat so’n student sal borg. (Jy kan met my persoonlik praat daaroor)

Ons is 'n geur van Christus

2 Kor. 4:14,15

2 Korinthiërs 2:14,15 “Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van Sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is ‘n aangename geur van Christus tot eer van God...”

Die Lewende Bybel: “...Hy gebruik ons om ander mense van Christus te vertel. En dit is soos ‘n aangename reuk wat orals versprei. ‘n Mens kan sê die geur van Christus kleef aan ons en God word daardeur geëer...”

Wat jy “dink; praat; doen en gee” is “saad”

Ons saai elke dag

Galasiërs 6:7,9 “...net wat die mens saai, dit sal hy ook maai...En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie”
Die Boodskap: “Dit wat jy plant, sal jy ook oes...Kom ons hou aan om goed te doen. Dit is presies wat die Here wil hê. Dan sal ons op die regte tyd ons oes van Hom ontvang”

Die verslanes van my volk

Jeremia 9:1 Kom ons ween oor die verslanes

Jeremia 9:1 “Ag, was my hoof maar water en my oog ‘n fontein van trane! Dan sou ek dag en nag beween die wat verslaan is van die dogter van my volk”

Baie van ons mense in ons gemeentes is verslane mense! Hulle is mense wat eers  die geseëndes van die Here was. Mense wat eers vol vrede en blydskap die Here gedien het. Hulle is mense wat doelgerigte lewens geleef het en gebruik was deur die Here. Maar nou leef hulle as mense wat verslaan is. Oor hulle moet ons kan huil en bid!

Ons is waarlik vrygespreek!

Psalm 103:9,10

Psalm 103:9,10 “Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie.” Die Boodskap: “Die Here sal jou nie aanhou straf vir die verkeerde dinge wat jy gedoen het nie. Ook bly Hy nie vir altyd kwaad oor iets nie. Hy straf ons nie volgens dit wat ons regtig verdien nie. Hy vergeld ons nie op dieselfde manier vir al ons slegte dade nie”Hoekom is ons geneig om onsself te straf?"

God se hart is – Vergifnis

Ps. 103:8,12 “Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid...So ver as die Ooste verwyderd is van die Weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.”

God se hart is – Groei

1 Kor. 3:6,7 “Ek het geplant, Apollos het natgemaak (versorg) maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat groei.”

“Kom, laat ons aanbid en neerbuk...”

Psalm 95:6 “Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het.” Die Lewende Bybel: “Kom ons buig voor die Here om Hom te aanbid, kom ons kniel voor Hom wat ons gemaak het.”

Fris en lewenskragtig

Psalm 92:15 “Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees.”
New King James: “They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh [full of sap and spiritual vitality] and flourishing.”
Hierdie woorde “fris en lewenskragtig” verwys nie soseer na „n liggaamlike toestand nie, maar na die toestand van ons innerlike mens.

Wees lief vir die lewe

Psalm 34:12,13 “Kom, kinders, luister na my; ek wil julle die vrees van die Here leer. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat dae liefhet om die goeie te sien?”
Die Boodskap: “Kom, kinders, laat ek julle iets leer! Ek gaan julle wys hoe om die Here te dien. Is daar iemand onder julle wat lief is vir die lewe? Wie wil graag die goeie dinge van die lewe geniet en gelukkig wees?”

'n Ontmoeting met God

Psalm 42:3 “My siel dors na God, na die lewende God; wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn?”
Die Boodskap: “Ek wil heeltyd net by U wees God, U gee lewe. Ek leef net vir daardie oomblikke wanneer ek U Naam kan grootmaak tussen al U kinders.”
God woon in my deur Sy Gees, maar daar is tog tye dat ek weet dat Hy met my op „n besondere manier “ontmoet” het.

Ons kan almal bydra tot groei

Efésiërs 4:16 “Die kerk is Sy liggaam en die hele liggaam is van Hom afhanklik. Die dele van die liggaam is aan mekaar verbind en vorm „n eenheid omdat elke liggaamsdeel sy werk doen en die ander liggaamsdele help. So groei die liggaam deur die medewerking van al die liggaamsdele, en daar is liefde onder mekaar.” (Die Lewende Bybel)

[12 3  >>  

More Resources

Christ For the Nations Resource Material

Pastor Dan Nell Devotions

Beste Verkoper

Bybelskool-in-n-neutedopE-boek Prys: R100
Bybelskool in ‘n Neutedop
`n Alles omvattende E-Boek handleiding wat die belangrikste aspekte van Christenskap en bediening insluit.

Pay